opstellingsdag

SYSTEEMOPSTELLINGSDAG van 14.00-18.00 uur.

Zaterdag 18 maart, 29 april, 13 mei, 17 juni, 8 juli 2017 en  vrijdag 22 september en 27 oktober en maandag 20 november 2017

Wat is een systeemopstelling?

Opstellingen hebben het doel verborgen/onbewuste verbanden en patronen te zien en daarmee relatief snel inzicht te krijgen in een vraagstuk/thema. Een opstelling is een methode om ons te laten zien welke plek we in het gezin, de familie of bijvoorbeeld een organisatie innemen. Er wordt gezocht naar wegen om ons liefdevol en zonder oordeel los te maken uit verstrikkingen/patronen.

We werken deze dag in een groep. Een deelnemer brengt een vraagstuk/thema in waarna hij/zij uit de kring van deelnemers mensen uitnodigt zijn/haar familieleden/thema te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie/het thema van de deelnemer.

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. Wij vragen de opgestelde mensen naar hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Aan de hand van onze interventies, brengen de representanten beweging in de stagnatie/patronen en ontstaat er in de meeste gevallen helderheid en rust voor zowel de vraagsteller als de representanten.

Deze dag wordt geleid door Ilse van den Boom en Vanessa Lakhdari. Zij zijn beiden (shiatsu) therapeut en volgden o.a. de intensieve training systemisch werken. Zij hebben ruime ervaring in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen.

De kosten voor deze middag bedragen € 50,-. Aanvang 14.00 uur met koffie en thee. We sluiten de middag om 18.00 uur af. Adres Stationstraat 21b, 6678 AA Oosterhout.

Opgeven kan via vanessa@vingerdruk.nl of telefonisch op 06 1008 27 60